Söker...
Stäng sökfönster

Sökresultat › [ ] Du kan fortsätta skriva om du vill begränsa sökningen


Planlyft 1900
Säkra och snabba lyft i plant läge

Att förflytta patienter i plant läge, exempelvis i samband med operationer, röntgen eller intensivvård är ofta en utmaning. Det ska vara snabbt, enkelt och ergonomiskt för personalen samt komfortabelt och säkert för patienten.

Liko Planlyft 1900 uppfyller alla dessa behov. Planlyften kopplas till en personlyft, patienten kan därmed förflyttas i plant läge mellan till exempel säng och behandlingsbrits utan ansträngande, manuella lyft för vårdpersonalen.

Även omvårdnadsmoment som hygien och renbäddning underlättas om patienten kan lyftas med planlyft istället för manuellt. Den öppna konstruktionen tillåter dessutom att annan utrustning, exempelvis slangar för andningshjälp, kan vara inkopplade under hela förflyttningsmomentet.

Planlyft 1900 väger endast 19 kg och är hopfällbar för smart förvaring.


image

Produktöversikt

Dela

Från allra första början har omtanken om dem vi utvecklar våra produkter för varit vår viktigaste ledstjärna.

Vår affärsidé speglar våra visioner i vår dagliga verksamhet - att ständigt förbättra livskvaliteten för brukare och vårdpersonal världen över.